ÜGYFÉLFOGADÁSI
IDŐPONTOK
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat-Vasárnap
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
---------------

 
„ Ó KARÁCSONYI SZÉPFENYŐ “
RENDEZVÉNY A GYIMESKÖZÉPLOKI KISISKOLÁSOKNAK
Az előző évekhez hasonlóan a fennti gondolatok jegyében, idén is a kultúrotthon, az iskolák, valamint a községi könyvtár vezetőinek összefogásával, az I-IV. osztályos tanulók részére, Karácsonyt váró ünnepség és vigaszság került megszervezésre.
A Karácsonyt megelőző ünnepségen, községünk 350 kisiskolásá volt jelen, őket az osztálytanítók kísérték el. Vidámság és jóked járja át ezt a találkozást, amelyre a tanulók mindig színdarabokkal, énekekkel, versekkel készülnek. Idén is három osztály tanulói szerepeltek, a bükkhavasi, a borospataki és a szalomási iskoláktól. Nagyon szépen köszönjük ezúton is a fáradságukat és külön dicséretet érdemelnek azért, hogy szebbé varázsolták az ünnepségünket. A kis szerepek befejezése után, a tanulók sebbel –lobbal a fenyőfákat öltözteték ünneplőbe, pillanatok alatt szemet gyönyörködtettő, színes kis diszecskékkel lettek telerakva. A z illatos fenyőágakról angyalkák, csillagocskák és számavehetetlen kis szépségek villogtat ide-oda. A gyerekek pedig karácsony dalokat énekelgettek és olyan látványt teremtenek hamarosan, hogy azt mindenkinek látnia kellett vona, szavakkal nem is lehet elmondani, azt a szépséget és karácsonyi csillogást. A hét fenyőfa csakúgy díszelegett a termben, együtt volt már minden, a fények csillogása és a mosolygó vidám gyerekek. Hát meghatóak és feledhetetlenek is ezek az együtt eltöltött percek! A melegtea és a fonott kiskalácsok fogyasztása is jódolog, ekkor egy kicsit ismerkednek, beszélgetnek egymással a gyerekek. Nagy a községünk, ilyenkor találkozhatnak együtt kivételek nélkül a kisiskolás gyerekek. Jól van ez így, hadd ismerkedjenek, barátkozzanak és örüljenek egymásnak, hisz Karácsonyra, a szeretet Ünnepére készül ismét a világ.
E napot egy kis karácsonyi vásár is szebbé tette, itt sok színes ajándéktárgy közül lehetett választani és vásárolni is. Ezeket mind a gyerekek készítették el a tanítónénikkel és a szülőkkel közösen az Advent ideje alatt. Aki idelátogatott vásárolni, bíztosan nem bánta meg. Jövőre is mindenkit szeretettel várunk!
KÖNYVEK KARÁCSONY.” Ha megszereti elviheti”
Szintén ekkor, a könyvtárnak adományozott könyvek közül, válogathattak és díjmentesen vihették magukkal az érdseklődők , a kirakott példnyokat.
A kultúrház gyüléstermében elhelyezett könyvekből egy „Tudásfát“ alakítottunk ki, majd eléje hosszú sávokban még kiraktuk sok könyvet, villogó kis égőkkel, cukorkákkal és narancsokkal díszítve mindezt. Ötletünkkel hangulatosabbá, szebbé, vonzóbbá kívántuk tenni ezt az alaklmat.Volt is rákapás, mert a rendezvény végéhez érve nem sok darab maradt belőlük az asztalon.Zsivaj, lárma az nagy volt! Hisszük mindenki boldog volt!
Mindenért köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik lelkessen segítettek a rendezvény megszervezésében, hogy a boldogság és szeretett jegyében tölthettünk el pár órát együtt, kicsik és nagyok. Külön köszönet Gyimesközéplok Önkormányzatának valamint a Polgármesteri Hívatalnak, az agyagi segítségért.
Bízunk benne, hogy jövőre is újra, ugyanitt találkozunk
    ÚJÉVI JÓKÍVÁNSÁG

„Borongós napok tűnjetek tova,
Okkal szomorú ne legyél soha!
Lépteid kísérje töretlen szerencse,
Derűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre!
Oszoljanak el az óévnek sötét árnyai,
Gúzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai!
Új évet hozzon a nesztelen iramló idő,
Jöjjön már a rég várt, csodálatos jövő!
Évek ha múltok, ha elszálltok napok,
Vidámságot, örömet számolatlan adjatok!
Elfusson most az óévnek malaca,
Többé ne legyen senkinek panasza!
Kerüljön betegség, bánat messzire,
Írmagjuk is vesszen mind a semmibe!
Vágyaid sorra valóra váljanak,
Álnok szavak többé ne bántsanak!
Növekedjen az igaz barátok tábora,
Okosan élj, ne legyél ostoba!
 Kívánom, legyen áldott AZ ÚJ ÉVED 365 napja!”
Adventi gondolatok a könyvtárban
A hívő ember életében, gondolkodásában, szakrális gyakorlatában az év mindig Adventtel kezdődött, ahogyan ez az időszak adja az elejét az egyházi évnek is.

December van. Ilyenkor a legrövidebbek a napok, legnagyobb a sötétség, és ez az ember lelkére is ráűl. Soha nem olyan erős a fény hiánya, és a fény várása, mint ilyenkor. Nem csak a külső fénnyé, hanem a belsőé is. Advent a várakozás és a felkészülés ideje, hogy méltóan tudjuk fogadni, egyáltalán alkalmasak legyünk befogadni a visszatérő, megújuló fényt, méltóvá váljunk a Karácsony átélésére, megünneplésére. Különösen fontos ez ma, amikor az ünnepek elvesztették jelentőségüket, súlyukat. Pedig ha minden nap, időszak egyforma, akkor elveszti értelmét. Ha a vasárnap olyan mint a hétköznap, az elrontja a hétköznapot is, mert a mindennapok üressé, sivárrá válnak. A napok folyása monoton szürkeségbe olvad, és vele a lelkünk is, ha már nem tudunk az idő egyformaságából kiemelkedő ünnepeket ülni. Ünnepeket, amelyeken valami nagyobb erő tör át, a teljesség értelme ragyogja be, mert az ember tudja és érzi, hogy ilyenkor az Isten megérintette. Az ünnep megvilágítja a többi időszakot, más minőséget adva neki.
Advent a várakozás ideje, az Isten utáni vágyakozás, amelynek, mélynek és tisztának kell lennie, hiszen emberi életünk és várakozásunk csakis az Úrban nyerhet beteljesülést.
Advent szimbólumai a lila szín, az összeszedettség, a fegyelem és a bűnbánat színe is egyaránt, a díszítetlen oltárok és az adventi koszorú, amely a Karácsony előtti időszak múlását jelzi. Az adventi időszak három bibliai személyt helyez előtérbe: Izajás prófétát, Kereszetelő Szent Jánost és Szűz Máriát. Mindhárman, alázatosságukban valamire tanítanak bennünket: Izajás proféta a vágyakozás tanítója, Keresztelő Szent János megható módon bűnbánatra szólítja az embereket, míg Szűz Mária, a boldog édesanya őszinte, szelíd várakozásra inti az embereket. Ezt a várakozást a fényben élhessük meg legőszintébben és legbensősőgesebben, a fény amely a boldogság érzetet kelti mindnyájunkban, amely örömmel, békével tölt el bennünket. A Szentírás szerint az Isten első alkotása a fény volt, és ennél a fénynél került napvilágra az egész teremtett világ. Egy francia Nobel-díjas fizikus így nyilatkozik a fénnyel kapcsolatban: ,,Az idők kezdetén mindenképpen ott sejthetjük az isteni Legyen világosságot. A lét elején csak fény volt, és semmi más. Ez a fény szülte azután folytonosan a tovább haladó sűrűsödésével az anyagi mindenséget."
Igen, a fény, amely elválasztott létet és nemlétet, hiszen a fény világánál lettek láthatóvá a dolgok. A sötétben eltűnnek a színek, elhalványul a jó meg a rossz közti éles különbség, előlépnek a félelmetes meg ijesztő árnyak, megnőnek a képzetek, de mindez szertefoszlik, ha áthat mindent a fény. Az ember is átalakul, ha a fénnyel találkozik. Az ember mint teremtmény a természethez tart, de végződése mégis magasabb értelmet kap. Nem önmaga által, hanem VALAKI által teljesedik be. Ennek a VALAKINEK az eljövetele és eljövetelére való várakozás adja az emberi küzdelemnek az alapját és létjogosultságát. E szent ünnep kifejező jelképeként az adventi koszorún kigyúlnak négy hétvégén szerre-szerre a gyertyalángok. Azért lobbannak lángra, mert e fény Krisztust jelképezi, aki a világ világosságának mondja magát, és azt akarja, hogy az ő fénye elűzzön minden sötétséget az életünkből. Éppen ezért nem elég csupán a koszorún meggyújtani e fényeket, hanem gyújtsuk meg szívünkben is, a krisztusi lángot, hogy újra az Ő fényében járhassunk.
Ma hála telt szívvel köszönetet kell mondjunk az Úrnak, hogy megérhettünk Isten kegyelméből egy új Adventet. Ezt az időszakot, ezt az adventet, újra ajándékként kaptuk azért, hogy új reménnyekkel készülhessünk az Úrral való találkozásra. Adja Isten, hogy közösségünkben is ahogyan Karácsony után a természetben újjászületik a nap, hosszabbodnak a nappalok, növekszik a világosság, úgy születhessen meg a krisztusi fény és szeretet!
Áldott adventi várakozást kívánok minden kedves olvasó számára.
SZÉKELYFÖLDI NAPOK 2015.október 8-18

Értéket őrzünk és teremtünk!


VI. alkalommal szervezték meg immáron a Székélyföldi Napok rendezvénysorozatot. Ekkor a régió öszzefog és sajátos értékeire próbálja ismételtenn felhívni a figyelmet. Ez az esemény együttmüködésre sarkall, így a kulturális rendezvények sokaságába bekapcsolodnak a falvak és városok közösségei. A hagyományok, a múlt ismerete elengedhetetlen része az építkezésnek, fejlődésnek valamint, újabb és újabb értékek teremtésének.
Ílyen szellemben alakult meg a 2. Székelyföldi Dokumentumfilm Szemle is. A cél, olyan közösségi élmény megteremtése, amely álltal az érdeklődők kilépnek az otthoni házi- mozizás zárt rendszeréből és közösségi helyeken kultúrotthonokban, múzeumokban, könyvtárakban , kávézókban tekinthetnek meg egy –egy dokumentumfilmet.
A gyimesközéploki községi kultúrotthon és könyvtár is bekapcsolódott a „Székelyföldi Napok “rendezvénysorozatba , és az érdeklődők számára két dokumentumfilm megtekintését tűzte ki célul.
Az első film, Bálint Arthur : Kié lesz a hegedű?
A 34 perces filmen, Zerkula János gyimesközéploki népzenei muzsikus látható. A rendező megörökített pár pillanatot az életőből. Láthatók azok a gyerekek akiknek értékes tudását továbbadja és akik elkísérik utolsó földi útjánára mesterüket, hegedüjük húrján keserves muzsikát játszva. A 2008-ban elhunyt prímás temetése után a tórban, ismerősei, szomszédai elbeszélik az ő féltett értékes hangszerének a sorsát, ugyanakkor találgatni próbálják, hogy ki is lesz ennek az örököse. Kit illet meg a prímás hegedűje?


Végülis a kérdés válasz nélkül marad, mert bizonyára nem a „faluszája” lesz ennek döntőbírája.
A második film, Tóth Zsolt Marcell : Kis kamerák nagy vadak.
Ismeretterjesztő, izgalmas, ugyanakkor szorakoztató témájú fim. A rendező a teckhnika fejlődését felhasználva, rejtett kis apró kamerák segítségével próbálja megfigyelni a vadállatokat, ezek élőhelyét és viselkedését. Így olyan titkokba nyer betekintést, amelyek bizony nem mindennapos látványok. A budapesti panellakás erkélyén berendezkedett vércse család megfigyelésétől, elérkezik Székelyföldre a Hargitára, és itt a kis kamerákkal filmezi le azokat a nagyvadakot( őzeket, farkasokat, híuzokat, rókákat, medvéket), amelyek e vidék sűrű erdőiben élnek. A rendező élményeit a nagyközönséggel is megosztja a film elkészítésevel.
szerda, 2021. március 03. 07:21:16
Eseménynaptár
EUR 4.8747
USD 4.0535
HUF(x100) 1.3414
GBP 5.6329

 
|
|
|
|
|
|