ANUNŢ privind organizarea licitaţiei principale/intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă .
1. Organizatorul licitaţiei (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, e-mail):
Comuna  Lunca de Jos , Lunca de Jos , nr.647 , Cp.537145 , Harghita , Tel. 0266-339.610 / Fax. 0266-339.762 , e – mail : primarialunca@gmail.com  .
2. Data desfăşurării şi ora începerii licitaţiei: 16.12.2020. ora 10:00 .
3. Locul desfăşurării licitaţiei : ls Sediul Primăriei Lunca de Jos , Sat. Lunca de Jos , Nr.647 , Harghita .
4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu preselecţie , licitaţie cu strigare , intermediară pentru material lemnos pe picior , producţia anului 2019 .
5. Temeiul legal al organizării şi desfăşurării licitaţiei: Hotărârea Guvernului Nr.715/2017.
6. Data desfăsurării si ora începerii preselecţiei: 10.12.2020. ora 1000 .
7. Data şi ora - limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie  10.12.2020. , ora 0900 .
8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei si pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afisate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro şi pe site-ul  comunei : www.gyimeskozeplok.ro .
9. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitaţie 1063 m3 , din care:
a) pe natură de produse:
Accidentale I ,
b) pe specii si grupe de specii:

- Brad : 313  m3

- Molid : 616 m3  

- Fag : 134 m3
10. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie . . . . . . . . . . m3, din care pe sortimente si pe specii(Se dau detalii privind lemnul fasonat supus vânzării, pe specii, pe sortimente si cantităţile aferente.)
11. Alte informaţii privind masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare: 
In vederea prevenirii răspândirii infecţiei cu SARS-CoV-2, operatorii economici vor depune documentaţia pentru participarea la licitaţie în original doar prin posta, curier sau prin mijloace electronice în format pdf, cu semnătură electronică calificată sau sigiliu electronic calificat la adresa de e.mail : primarialunca@gmail.com .În lipsa semnăturii electronice, operatorii economici interesaţi pot depune documentaţia şi scanat la adresa de e-mail indicată mai sus cu condiţia ca întreaga documentaţie în original să ajungă la comisia de preselecţie cel târziu în data de 10.12.2020, ora 09:00.
Garanţia de participare şi garanţia de contractare se poate depune la contul de trezorerie a comunei Lunca de Jos : CUI . 4246211 / RO 44 TREZ 3515 006XXX00 4567 .

12. Volumul de masă lemnoasă si/sau de lemn fasonat rămas neadjudecat , în condiţiile prevăzute de regulamentul menţionat mai sus si de alte reglementări în vigoare/nu se supune procedurii de vânzare prin negociere.

13. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 03.12.2020.

14. Alte informaţii privind organizarea si desfăsurarea licitaţiei/negocierii: - nu sunt .

15. Pentru informaţii si date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei (persoane de contact, numere de telefon si fax, e-mail): Viceprimar , Mihók  Péter  , Tel : 0722293394 , primarialunca@gmail.com .
Organizator,
Comuna Lunca de Jos
Reprezentant legal , Primar ,
Gergely Károly
(numele si prenumele conducătorului, funcţia, semnătura si stampila)
Unitatea administrativ-teritorială LUNCA DE JOS, din judeţul Harghita, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 1, 5, 6, 8, 9, 11 şi 66, începând cu data de 16.11.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei LUNCA DE JOS, conform art. 14 alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Anunţ public - Valorificare masă lemnoasă .
vineri, 22 ianuarie 2021 02:31:39
Calendar de evenimente
EUR 4.8738
USD 4.0148
HUF(x100) 1.3641
GBP 5.5099

 
|
|
|
|
|
|