BIBLIOTECA COMUNALĂ LUNCA DE JOS, JUDEŢUL HARGHITA

Scurt istoric al instituţiei

Comuna Lunca de Jos este situată într-o regiune muntoasă a Carpaţilor Orientali, la marginea răsăriteană a  judeţului Harghita în Valea Ghimeşului. Localitatatea are o istorie destul de recentă. În primele documente  scrise, în jurul anilor 1701, valea  este amintită doar ca o regiune geografică. Mai apoi cu trecera timpului se formează mici cătune, sate şi apoi comune, cu propriile lor administraţii. Locuitorii  din vale se numesc ceangăi. Acest cuvânt este de origine maghiară, ea  se referă la persoanel care şi-au  lăsat ţinuturile băştinaşe, şi s-au mutat în alte zone. Noii localnicii,  au trăit aici din tăierile de păduri, creşterae animalelor, dar mai ales din oierit. În anii 1860,i storicul Orbán Balázs a trecut prin regiune şi a însemnat în documentele vremii cunm că ceangăiilor nu cunoţteau scrisul şi cititul. Acest lucru s-a schimbat din fericire.
Vă invit aşadar dragi cititori,ca după această scurtă istorioară,  să facem o călătorie în timp, şi să ajungem în zilele noastre la biblioteca publică din Lunca de Jos. Cu trecerea timpului în valea Ghimeşului s-au format trei comune. În Lunca de jos au fost construite mai multe fabrici de cherestea, deasemenea s-a construit calea ferată ăn anul 1897, deci au apărut primele locuri de muncă. Pe lăngă ceangăi care locuiau aici au venit şi alte persoane,  de alte naţionalităţi care căutau de lucru. Posibilităţile existente au fost propice, iar familiile care au venit s-au stabilit aici. Dintre ei, cei care au avut carte au avut şi parte, fiindcă lucrau în fabrici pe posturi mai bune şi cu bani mai mulţi. Ceangăii mai săraci, lucrau cu caii şi cu boile la transportul butucilor, pe ploaie, vânt şi în zăpadă. Străinii au cerut ca  să se înfiinţeze şcoală pentru copii lor. Au apărut primele semne, cum că şcoala are valoare în viaţa omului, astfel şi mentalitatea localnicilor s-a schimbat încet -încet. Toamna şi copii lor au început să meargă  la şcoală la Dl. dascăl. Era o vorbă din bătrâni: am umblat la şcoală două ierni, mai apoi am păstorit mioarele. 
A apărut deci  cartea, obiectul care în timp a schimbat şi viaţa localnicilor.

Bătrânii satului vorbesc că pentru prima  oară  importanţa bibliotecii a fost amintită  în 1907. Se gândeau pe atunci edilii comunei, că  alături de şcaolă şi biserică, biblioteca  ar putea avea un rol impotrant în promovarea şi dezvoltarea comunităţi, implicîndu-se şi în viaţa culturală. Popularizarea şi promovarea  cărţii în acele vremuri de demult pe când cartea, cititul şi scrisul nu erau cunoscute de către localnicii din zonă, nu s-a făcut uşor. Întradevăr, păstoritul şi creşterea animalelor, s-au indeletnicirile localnicilor nu necesitau aceste cunoştinţe. Totuşi nevoia de civilizare a localnicilor a fost importantă. Vremurile istorice au trecut, iar prima bibliotecă a fost înfinţată înainte de izbucnire  celui de-al II război mondial. Sediul ei se afla nu departe de locul actual într-o casă mai mare. De aici a fost mutată de mai multe ori, a avut mai multe sedii. Este regretabil că  documente de arhivă nu există, iar cea ce ştim sunt amintirile localnicilo, care a povestit cum se adunau seara să asculte căte o întâmplare care le-a fost citită de către dascăl.
Biblioteca comunală Lunca de jos, în prezent îşi are sediul în incinta căminului cultural, care este situat în centrul comunei. Clădire este uşor de recunoscută, iar pe frontispiciul acestuia se  află şi logoul instituţiei. Biblioteca   deţine un număr de peste10.874  de volume, cu caracter enciclopedic. Participă activ  la viaţa culturală a comunităţii, are relaţii strănse şi de parteneriat cu instituţiile şi asociaţiile  care funcţionează  în localitate. Împreună cu acestea, pe lângă serviciul de împrumut, biblioteca organizează anual  mai multre activităţi   culturale, destinate atît adulţilor cît şi copiilor. Cîteva exemple ar fii: curs de utilizare a calculatoarelor pentru adulţi şi pensionari, maratonul citirii, prezentări de carte, vizionarea unor filme regizate pe baza unor romane cunoscute, atelere de lucru manual etc.  Cu ocazia sărbătorilor creştine, biblioteca devine şi locul păstrării tradiţiilor. De exemplu impodobirea bradului de Crăciun, sau  incondeiatul ouălor de Paşti.  Existenţa şi utilizarea calculatoarelor  Biblionet, este semnul că,  institiţia  oferă şi alte alternative pentru utilizatorii săi în afară de cărti. Astfel am devenit şi un centru public, pentru depunerile oneline a cererilor pentru APIA.(Agenţi de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură). Acest fapt i-a adus bibliotecii locale şi un renume. TVR1 emisiunea VIAŢA SATULUI, a pregătit un film  de prezentare pe această temă,  în toamna anului 2012, aceasta fiind difuzată pe postul naţional de  televiziune.   

 Dezvoltarea colectiilor, este una dintre  activităţile  principale a  bibliotecii publice.  Biblioteca  Judeţean  „Kájoni János” din M- Ciuc,  donează ca institiţie cordonatoare anula multe exemplare de carte bibliotecilor subordonate. Deasemenea anual, oferă bibliotecarilor comunali posibilitatea de a participa la cursuri de perfecţionare, astfel acordând o atenţit deosebită angajaţilor breslei. Mulţumim pentru acest inters şi efort, cu sprijinul lor,  putem fi la zi cu politicile bibliotecilor publice, cu nevoile şi cerinţele publicului pe care îl deservim. Biblioteca îşi dezvoltă colecţiile din donaţii şi prin achiziţionare cu plată. Astfel amintim o  donaţie semnificativă din Ungaria, de la Fundaţia Bagoly din Budapesta în 2012. Totodată cu ocazia vizitelor efectuate de către delegaţiile localităţilor înfrăţite, bibliotecii i-au fost donate mereu  volume frumoase de carte.  Primăria şi consiliul local alocă anual fonduri de carte totodată acordă  atenţie deosebită păstrării şi conservării valorilor culturale, asftel cu sprijinul Dânşilor a fost editată în 2014,  Monografia comunei Lunca de jos. Autori: Dl. profesor şi istoric local, Tankó Gyula şi Mihók Edit, bibliotecară comunală. Colaboratori au mai fost,  un grup restrâns de oameni valoroşi ai comunităţii, care ne-au au sprijinit la alcătuirea lucrării. Din carte cititorul poate să cunoască istoria, cultura, trecutul şi prezentul ceangăilor din Valea Ghimeşului,  în special a celor din localitatea Lunc a de Jos.         

Biblioteca, ca centru de cultură şi informare doreşte şi în viitor să participe şi să fie prezentă  activ în viaţa comunităţii pe care o deserveşte. În continuare, obiectivele principale ale activităţii Bibliotecii Comunale Lunca de Jos se subordonează necesităţilor şi intereselor beneficiarilor săi, ideii de extindere şi modernizare a serviciilor prestate, sporirii eficacităţii activităţilor desfăşurate în concordanţă cu politicele, strategiile şi programele din domeniu, la nivel naţional şi internaţional.

 

Mihók Edit- bibliotecară

 

PROGRAM DE LUCRU

LUNI  8,30-16,30

MARŢI  8,30-16,30

MIERCURI  8,30-16,30  

JOI   8,30-16,30

VINERI  8-14

 

INFO.

TELEFON INTERIOR  :  0266-339647

 

OBIECTUL DE ACTIVITATE (1) Biblioteca Comunală Lunca de Jos funcţionează ca instituţie publică specializată, ale cărei atribuţii principale sunt: constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea  şi conservarea colecţiilor de cărţi, a publicaţiilor seriale, a altor documente de bibliotecă şi a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere; iniţierea, organizarea şi desfăşurarea de proiecte şi programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorităţi şi instituţii publice sau prin  parteneriat  public-privat.

(2) Biblioteca Comunală Lunca de Jos constituie, organizează şi dezvoltă colecţii enciclopedice reprezentative de cărţi şi alte documente grafice şi audiovizuale, precum şi de alte materiale purtătoare de informaţii.

(3) Activitatea Bibliotecii Comunale Lunca de Jos, se structurează şi se dimensionează raportat la populaţia şi necesităţile comunităţii locale, dezvoltarea sa fiind finanţată din bugetul local şi din alte surse  potrivit legislaţiei  în vigoare.

(4) Biblioteca Comunală Lunca de Jos organizează activitatea de lectură publică, activităţi programe culturale şi oferă servicii de documentare şi informare comunitară, accesul la colecţiile şi la bazele de date, utilizarea serviciului Biblionet fiind gratuite.

 

REGULAMENT DE ORDINE  INTERIOARĂ

OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI

1.Documentele şi colecţiile existente în patrimoniul bibliotecii pot fii utilizate de către  persoane inscrise în documentele de evidenţă pe baă de C.I. În cazul elevilor pe baza Carnetului de elev.

 2. La înscriere utilizatorului este informat despre regulile şi obligaţiunile care îi revin, apoi i se completează FIŞA DE CONTRACT şi împrumut. 

3. Pentru împrumut pot fii solicitate nu mai mult de 3 exemplare.

4.Termenul de împrumuteste de 30 zile, respectiv o prelungire de 14 zile.

5. Nu se pot împrumuta: lexicoane, enciclopedii, dicţionare, exemplare rare sau unicat. Aceste unităţi de bibliotecă se pot consulta în sala de lectură.

6. Utilizatorul are obligaţia ca în caz de pierdere a exemlarului împrumutat,  să plătească preţul triplu al documentului respectiv.

7. Persoanei care se abate de la aceste obligaţii i se suspendă posibilitatea împrumutului şi se retraga dreptul de a folosi spaţiul public al bibliotecii.
miercuri, 27 ianuarie 2021 22:40:43
Calendar de evenimente
EUR 4.8745
USD 4.0189
HUF(x100) 1.3547
GBP 5.521

 
|
|
|
|
|
|