PUG

Consiliul Local a Comunei Lunca de Jos se convoacă adunarea proprietarilor de teren din comuna Lunca de Jos, în vedere desemnării a doi reprezentați ia acestora în Comisia Locală de Fond Funciar Lunca de Jos, la data de 29.11. 2021, la ora 13.00 în cămin cultural din centru.
Alegerea reprezentatului proprietarilor în Comisia Locală de Fond Funciar Lunca de Jos se adoptă cu majoritatea simplă.
 
Detalii:


INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL

Schimbări identificate care justifică reactualizarea PUG:
-        schimbări demografice
-        schimbări climatice
-        necesitatea dezvoltării economice locale
-        nevoi noi în cazul fermierilor active în zootehnie
-        ocrotirea peisajului local cultural/arhitectural
-        nevoie de dezvoltare în domeniul turismului
-        utilități și infrastructura de bază adecvată și în prezent
-        noi forme de mobilitate accesibile
-         modificarea reglementării în domeniul construcțiilor (energetice, etc.)
 
Inițiator: Károly Gergely, primar, UAT Comuna Lunca de Jos


PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI  privind intenția de elaborare a planului urbanistic general
În perioada: 08.07.2022 - 02.08.2022
 
Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Attila Tankó, adresa: comuna Lunca de Jos, sat Lunca de Jos , nr. 647 (primăria) telefon 0266339610, e-mail: luncadejos@hr.e-adm.ro.
Observațiile sunt necesare în vederea elaborarea RLU și PUG în conformitate cu nevoile comunității locale.
Răspunsul la observațiile transmise va fii publicat ca raport de consultare pe site-ul UAT.
 
 
 Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:
Nr.crt.
metoda, loc
scopul
perioada / data
1
Înregistrarea comentărilor, observaților, propunerilor și exprimărilor de nevoi

Loc: la sediul primăriei sau prin e-mail: luncadejos@hr.e-adm.ro
identificarea nevoilor și problemelor care trebuie rezolvate prin PUG din partea publicului larg
08.07.2022-02.08.2022

Zilnic,

între orele 9-10
2
Consultarea documentelor elaborate, la sediul primăriei– pentru programare consultați cu Attila Tankó
asigurarea accesului neîngrădit, direct la documentele elaborate, și formularea opiniei, după caz
17.08.2022-12.09.2022

Zilnic,

 între orele 9-10
3
Consultarea cu întreprinzători la sediul primăriei
identificarea nevoilor și problemelor care trebuie rezolvate prin PUG din partea grupului ținta 1.: întreprinzători
18.08.2022

Ora 17:00
4
Consultarea cu instituții locale, educație, sport, sănătate, ordine la sediul primăriei
identificarea nevoilor și problemelor care trebuie rezolvate prin PUG din partea grupului ținta 2.: reprezentanți instituțiilor publice locale
19.08.2022

Ora 12:00
5
Consultarea pe parcurs: dezbatere publică, la căminul cultural
propuneri și sugestii pentru ameliorarea RLU preliminar
07.11.2022

Ora 17:00
6
Consultări speciale

-       persoane cu dizabilități

-       nevăzători

-       surzi

-       așezări informale, dacă este cazul, la sediul     primăriei
08.11.2022

Ora 14:00
7
Consultarea populației: dezbatere publică, la căminul cultural
propuneri și sugestii pentru ameliorarea RLU actualizat conform avizelor, acordurilor – inclusiv dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea PUG-ului propriu zis
30.06.2023

Ora 17:00
 

ORAR

L: 9:00 - 11:30; 12:00 - 15:00
M: 9:00 - 11:30; 12:00 - 15:00
M: Teren; 12:00 - 18:00
J: 9:00 - 11:30; 12:00 - 15:00
V: 9:00 - 11:30; 12:00 - 15:00
S-D: închis

CONTACT

Tel.: +40-266.339.610
Fax: +40-266.339.610
        +40-266.339.762
E-mail: primarialunca@gmail.com

ADRESA

537145 Lunca de Jos,
str. Principală jud. Harghita,
România
dweb logo
cookieAcest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe site, acceptaţi folosirea acestora!